Intranet

Ohjaajien esittelyt

MOD-ohjaajien esittelysivu on työn alla ja täydentyvät vuoden 2016 aikana

MOD-ohjaajat

Tämä on MOD-ohjaajien esittelysivu. Esittelyn kautta pääset tutustumaan MOD-ohjaajaverkostoon paremmin ja tiedät, ketkä toimivat MOD-ohjaajina ja MOD-ohjausryhmässä.

Anna-Leena eli Annu Klemetti-Falenius: Työskentelen opettajana Seurakuntaopistolla. Ennen open töitä olen tehnyt nuorisotyötä järjestöpuolella.
Toimin MOD-koordinaattorina ja MOD-ohjausryhmän vetäjänä.

Puhun myös venäjää.

Päivi Haapasalo: Toimin Suomen 4H-liiton kansainvälisten asiain sihteerinä. Olen pitänyt perus- ja jatkokursseja lähinnä 4H-järjestön toimihenkilöille ja nuorille.

Voin pitää kursseja oman työn ohella muutaman vuodessa. Erityisesti pidän kurssien suunnittelusta nuorille.

Kuulun MOD-ohjausryhmään.

Hanna Niittymäki: Olen Hanna, inkluusio-opettaja, Maailmankoulun koordinaattori Rauhankasvatusintituutissa. Minulla on paljon kokemusta MODien ohjaamisesta esimerkiksi opettajille, oppilashuollon työntekijöille ja nuoriso-ohjaajille.

Vesa Kukkamaa: Olen työskennellyt yli 20 vuotta suuren kansalaisjärjestön pakolais- ja maahanmuuttajatyössä ja kouluttanut useita vuosia MODia sekä asiakastyön ammattilaisille että järjestöjen vapaaehtoisille. Viime vuosina olen kouluttanut työyhteisöjä MOD-peruskurssilla, mutta myös lyhyemmillä kursseilla moninaisuuden kohtaamiseen. Voin toteuttaa koulutuksia joustavasti sekä ajallisesti että sisällöllisesti.  

Emilia Frantsi: Moninaisuusteemoihin erikoistunut ohjaaja ja kouluttaja. Olen vetänyt MODeja järjestö- ja koulutusalalla toimiville henkilöille. Nautin toiminnallisuudesta ja sen hyödyntämisestä osana MODeja.

Tuula Kinnunen: Olen Tuula ja toimin kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja yhteiskuntatieteen opettajana Seurakuntaopistolla Pieksämäellä. Innostun erilaisuuden eri muodoista läheltä ja kaukaa. Pohdin,  mitä niistä voin itse oppia, mutta myös miten  mahdollistan oivalluksia myös toisille. Olen valmistunut MOD-ohjaajaksi 2016.

Sari Peltonen: Olen Sari ja toimin yhteiskunnallisen työn diakonina Tampereen seurakunnilla.
Ihmisten erilaisuus ja moninaisuus kiinnostavat minua. MOD-kursseja ohjatessani olen huomannut, miten osallistujat voimaantuvat kuullessaan toistensa ajatuksia. Moni on kertonut, että moninaisuudesta ei puhuta yleensä näin avoimesti ja vapaasti. Kurssilaisten erilaiset lähtökohdat rikastuttavat kohtaamisia. Olen ohjannut lukuisia perus- ja jatkokursseja Tampereella. Innostavaa!