Intranet

Ohjaajien esittelyt

MOD-ohjaajien esittelysivu on työn alla ja täydentyvät vähitellen.

MOD-ohjaajat

Tämä on MOD-ohjaajien esittelysivu. Esittelyn kautta pääset tutustumaan MOD-ohjaajaverkostoon paremmin ja tiedät, ketkä toimivat MOD-ohjaajina ja MOD-ohjausryhmässä.

Anna-Leena eli Annu Klemetti-Falenius: Työskentelen opettajana Seurakuntaopistolla. Ennen open töitä olen tehnyt nuorisotyötä järjestöpuolella.
Toimin MOD-koordinaattorina ja MOD-ohjausryhmän vetäjänä.

Puhun myös venäjää.

Päivi Haapasalo: Olen pitänyt perus- ja jatkokursseja lähinnä 4H-järjestön toimihenkilöille ja nuorille.

Voin pitää kursseja muutaman vuodessa. Erityisesti pidän kurssien suunnittelusta nuorille.

Kuulun MOD-ohjausryhmään.

Hanna Niittymäki: Olen Hanna, inkluusio-opettaja, Maailmankoulun koordinaattori Rauhankasvatusintituutissa. Minulla on paljon kokemusta MODien ohjaamisesta esimerkiksi opettajille, oppilashuollon työntekijöille ja nuoriso-ohjaajille.

Vesa Kukkamaa: Olen työskennellyt yli 20 vuotta suuren kansalaisjärjestön pakolais- ja maahanmuuttajatyössä ja kouluttanut useita vuosia MODia sekä asiakastyön ammattilaisille että järjestöjen vapaaehtoisille. Viime vuosina olen kouluttanut työyhteisöjä MOD-peruskurssilla, mutta myös lyhyemmillä kursseilla moninaisuuden kohtaamiseen. Voin toteuttaa koulutuksia joustavasti sekä ajallisesti että sisällöllisesti.  

Emilia Frantsi: Moninaisuusteemoihin erikoistunut ohjaaja ja kouluttaja. Olen vetänyt MODeja järjestö- ja koulutusalalla toimiville henkilöille. Nautin toiminnallisuudesta ja sen hyödyntämisestä osana MODeja.

Tuula Kinnunen: Olen Tuula ja toimin kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja yhteiskuntatieteen opettajana Seurakuntaopistolla Pieksämäellä. Innostun erilaisuuden eri muodoista läheltä ja kaukaa. Pohdin,  mitä niistä voin itse oppia, mutta myös miten  mahdollistan oivalluksia myös toisille. Olen valmistunut MOD-ohjaajaksi 2016.

Sari Peltonen: Olen Sari ja toimin yhteiskunnallisen työn diakonina Tampereen seurakunnilla.
Ihmisten erilaisuus ja moninaisuus kiinnostavat minua. MOD-kursseja ohjatessani olen huomannut, miten osallistujat voimaantuvat kuullessaan toistensa ajatuksia. Moni on kertonut, että moninaisuudesta ei puhuta yleensä näin avoimesti ja vapaasti. Kurssilaisten erilaiset lähtökohdat rikastuttavat kohtaamisia. Olen ohjannut lukuisia perus- ja jatkokursseja Tampereella. Innostavaa!

 

Miriam Attias: Työskentelen Naapuruussovittelun keskuksen päällikkönä ja sovittelijana. Olen vetänyt MOD-kursseja työyhteisövalmennuksina ja perinteisinä kursseina nuoriso-ja opetusalan toimijoille. Mod on vaikuttanut myös työhöni sovittelijana, sillä jokainen konflikti on hyvä mahdollisuus oppia ja lisätä ymmärrystä omista ja muiden reaktioista ja vuoropuhelusta, kun se sovitellaan hyvin. Kurssit luonnistuvat suomeksi, englanniksi ja ranskaksi.

Anu Laine: Työskentelen nuorisotyön opettajana ja ammatillisena erityisopettajana Seurakuntaopistolla. Työkokemusta löytyy lastensuojelusta, kunnallisesta nuorisotyöstä, seurakunnasta mm. diakonityöstä. Olen työskennellyt myös maahanmuuttajien parissa eri työtehtävissä. Haluan oppia uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja hyödyntää erilaisia toiminnallisia menetelmiä ohjatessani. Olen valmistunut MOD-ohjaajaksi 2016

Kati Jelekäinen: Olen kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja psykologian opettaja. Moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymykset ovat kiinnostaneet minua lapsesta asti ja nyt olen ilonen siitä, että voin pitää näitä tärkeitä aiheita esillä myös työni kautta. Minulla on monipuolinen työkokemus lasten ja perheiden kanssa toimimisesta

Marjo Laukkanen: 2016 kurssilla mukana ollut MOD-kouluttaja. Työskentelen opettajana Seurakuntaopistolla Pieksämäellä. Odotan innolla, että pääsen pitämään MOD-koulutusta ja pohtimaan yhdessä moninaisuuden iloja ja yhdenvertaisuuden haasteita.