Intranet

Huomioon otettavaa

Voimme aina räätälöidä kurssin tilaajan tarpeiden mukaan. Käytännön järjestelyistä on hyvä käydä keskustelua jo kurssi-idean herättyä. 

MOD-kurssi edellyttää 100% osallistumista työskentelypäivään. 

Ryhmäkoon on hyvä olla alle 25 henkilöä ja yli 10 henkilöä. Suosittelemme suurissa ryhmissä kahden ohjaajan käyttöä. Siitä on etuja kurssin dynamiikalle muutoinkin.

Kurssit on mahdollista jaksottaa monin tavoin. Kurssin pituus voi olla 1-3 työskentelypäivää.

MOD-kurssi voidaan järjestää ryhmälle, jonka jäsenet ovat jo entuudestaan tuttuja esim. työyhteisö tai opiskelijaryhmä tai siten, että kurssilaiset eivät ole tuttuja ennestään.

MOD-kursseille ovat tervetulleita kaikenikäiset ja -taustaiset ihmiset.