Intranet

Huomioon otettavaa

Voimme aina räätälöidä kurssin tilaajan tarpeiden mukaan. Käytännön järjestelyistä on hyvä käydä keskustelua jo kurssi-idean herättyä. 

MOD-kurssi edellyttää 100% osallistumista työskentelypäivään. Peruskurssin käyminen on välttämätön edellytys jatkokurssille.

Ryhmäkoon on hyvä olla alle 25 henkilöä. Suosittelemme suurissa ryhmissä kahden ohjaajan käyttöä. Siitä on etuja kurssin dynamiikalle muutoinkin.

Kurssit on mahdollista jaksottaa monin tavoin. Minimissään yksi kurssi kestää 2 työpäivää mutta kurssin voi järjestää myös pidempänä esim. viikonloppukurssina perjantai-sunnuntai.

MOD-kurssi voidaan järjestää ryhmälle, jonka jäsenet ovat jo entuudestaan tuttuja esim. työyhteisö tai opiskelijaryhmä tai toisena vaihtoehtona, että kurssilaiset eivät ole tuttuja ennestään.

MOD-kursseille ovat tervetulleita kaikenikäiset ja -taustaiset ihmiset.