Intranet

Huomioon otettavaa

Kurssin voi aina räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan. Käytännön järjestelyistä on hyvä käydä keskustelua jo kurssi-idean herättyä. 

MOD-kurssi edellyttää 100% osallistumista työskentelypäiviin. 

Ryhmäkoon on hyvä olla alle 25 henkilöä ja yli 10 henkilöä. Suurissa ryhmissä on hyvä olla kaksi ohjaajaa. Ja kahdesta ohjaajasta on etua kurssin dynamiikalle muutoinkin.

Kurssit on mahdollista jaksottaa monin tavoin. Yleisin kurssin pituus on kaksi työskentelypäivää.

MOD-päivä on minimissään yksi koulutuspäivä ja 
MOD-kurssi on minimissään kaksi koulutuspäivää.

MOD-päivän tai -kurssin voi pitää vain koulutettu MOD-ohjaaja.

MOD-kurssi voidaan järjestää ryhmälle, jonka jäsenet ovat jo entuudestaan tuttuja esim. työyhteisö tai opiskelijaryhmä tai siten, että kurssilaiset eivät ole tuttuja ennestään.

MOD-kursseille ovat tervetulleita kaikenikäiset ja -taustaiset ihmiset.