Intranet

Koulutus

MODin harjoitteita. :)

Miten MODin koulutus rakentuu?

MOD-toiminta nojaa MOD-kursseilla opittuihin elämäntaitoihin. MOD-kursseja ovat perus- ja jatkokurssi.

Sekä perus- että jatkokurssi ovat kahden työpäivän mittaisia kurssikokonaisuuksia, joiden sisältö perustuu ryhmässä tehtäviin harjoitteisiin ja keskusteluihin.

Kurssin ajankohdan voi räätälöidä kurssilaisten ja tilaajan tarpeisiin. Kursseja järjestään sekä arkisin että viikonloppuisin niin päivä- kuin iltakursseina.

Kurssien työskentely perustuu läsnäoloon ja vuorovaikutukseen ja siksi kurssin voi suorittaa ainoastaan osallistumalla työskentelyyn.

Lisäksi järjestetään viiden työpäivän mittaisia ohjaajakoulutuksia, joista saa lisätietoa MOD-koordinaattorilta.

MOD-kurssia voi vetää ainoastaan ohjaajakoulutuksen suorittanut MOD-ohjaaja.

Peruskurssilla tutkitaan omaa identiteettiä ja sitä miten ennakkoluulot syntyvät. Tavoitteena on paljastaa me-ne -vastakkainasettelua elämässämme ja tehdä normeja näkyviksi. Teemoina on myös ennakkoluulojen muuttuminen syrjinnäksi sekä ihmisarvon ja kulttuurin käsitteet. MOD -peruskurssi antaa työkaluja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja tukemiseen.

Jatkokurssilla osallistujat perehtyvät syrjinnän ja rasismin muotoihin sekä yhteiskunnan valtarakenteisiin. Kurssilla tarkastellaan yhteiskunnan muuttumista ja meitä osana muutosta. Kurssilla etsitään vaikuttamisen keinoja ja mietitään, miten voimme tukea yhdenvertaisuuden toteutumista nyt ja tulevaisuudessa.

MOD-kurssista saa todistuksen.

Kurssit voivat olla työyhteisökoulutuksia, kuntien, järjestöjen, oppilaitosten, kansanopistojen ym. tahojen tarjoamaa koulutusta. Kurssien nimiä ja aihepiirejä on mahdollista räätälöidä koulutuksen tilaajan toiveiden mukaisesti. Kurssijärjestelyistä on hyvä neuvotella MOD-koordinaattorin ja MOD-ohjaajien kanssa.

MOD-kursseja voidaan järjestää myös muilla kuin Suomen kielellä.