Intranet

Mikä MOD?

MOD eli moninaisuus, oivallus, dialogi –toiminta tähtää yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Peruskurssilla tutkitaan omaa identiteettiä ja sitä miten ennakkoluulot syntyvät. Tavoitteena on paljastaa me-ne -vastakkainasettelua elämässämme ja tehdä normeja näkyviksi. Teemoina on myös ennakkoluulojen muuttuminen syrjinnäksi sekä ihmisarvon ja kulttuurin käsitteet. MOD -peruskurssi antaa työkaluja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja tukemiseen.

Jatkokurssilla osallistujat perehtyvät syrjinnän ja rasismin muotoihin sekä yhteiskunnan valtarakenteisiin. Kurssilla tarkastellaan yhteiskunnan muuttumista ja meitä osana muutosta. Kurssilla etsitään vaikuttamisen keinoja ja mietitään, miten voimme tukea yhdenvertaisuuden toteutumista nyt ja tulevaisuudessa.

Koulutuksen periaatteisiin kuuluu moninaisuuden kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja kulttuurien moninaisuus.

MOD-koulutuksissa käytetään osallistavia menetelmiä. Tärkeässä roolissa on dialogisuus ja sen harjoittaminen. Työmenetelmiä ovat esim. keskustelut, aivoriihet, rooliharjoitukset ja vuorovaikutustehtävät. Koulutuksessa hyödynnetään myös kuvia, tarinoita ja lyhytfilmejä.

MOD on ryhmässä tapahtuvaa prosessinomaista työskentelyä, jossa käsitellään ryhmäläisten ajatuksia, tuntemuksia, ideoita ja oivalluksia suhteessa moninaisuuden teemoihin. 

  • MOD on sukellusta omiin ajatuksiin ja uskomuksiin.
  • MOD on ohjattua prosessinomaista työskentelyä, jossa ryhmäläiset kohtaavat omat ja toisten ajatukset, ennakkoluulot ja itsestäänselvyydet.
  • MOD on kutsu avoimeen vuoropuheluun.

 

Alunperin MOD –koulutus on syntynyt nimenomaan vastauksena rasismiin, mutta sittemmin laajentunut koskemaan kaikenlaista moninaisuutta. Koulutusohjelma on syntynyt Ruotsissa. Suomesssa lisenssinhaltija on Evankelis Luterilaisen kirkon Kirkkohallitus. MOD-koordinaatiosta vastaa vastaa Seurakuntaopisto.

 

Tarvitsetko sinä MODia?

 


pdf liite

liitteessä ETNOn teesit rasismista. MOD mainittu hyvänä puuttumisen tapana sivulla kaksi.