Intranet

Mikä MOD?

MOD on kuin matka, jonka aikana ei muutu ainoastaan maisemat, vaan myös matkustaja itse.

MOD - moninaisuus, oivallus, dialogi –toiminta tähtää yhdenvertaisuuden edistämiseen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

MODin arvopohjana ja lähtökohtana ovat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. MOD vastustaa syrjintää ja haluaa olla vaikuttamassa siihen, että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

Koulutuksen periaatteisiin kuuluvat ihmisen arvokkuus, moninaisuuden kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja kulttuurien moninaisuus.

MOD-koulutuksissa käytetään osallistavia menetelmiä. Tärkeässä roolissa on dialogisuus ja sen harjoitteleminen. Työmenetelmiä ovat esim. keskustelut, aivoriihet, rooliharjoitukset ja vuorovaikutustehtävät. Koulutuksessa hyödynnetään myös kuvia, tarinoita ja lyhytfilmejä.

MOD on ryhmässä tapahtuvaa prosessinomaista työskentelyä, jossa käsitellään ryhmäläisten ajatuksia, tuntemuksia, ideoita ja oivalluksia suhteessa moninaisuuden teemoihin. 

  • MOD on sukellusta omiin ajatuksiin ja uskomuksiin.
  • MOD on ohjattua prosessinomaista työskentelyä, jossa ryhmäläiset kohtaavat omat ja toisten ajatukset, ennakkoluulot ja itsestäänselvyydet.
  • MOD on kutsu avoimeen vuoropuheluun ja kehittymiseen.

 

Alunperin MOD –koulutus on syntynyt nimenomaan vastauksena rasismiin, mutta sittemmin laajentunut koskemaan kaikenlaista moninaisuutta laajasti. Koulutusohjelma on syntynyt Ruotsissa. Suomesssa lisenssinhaltija on Evankelis Luterilaisen kirkon Kirkkohallitus. MOD-koordinaatiosta vastaa vastaa Seurakuntaopisto.

 

Tarvitsetko sinä MODia?

 


pdf liite

liitteessä ETNOn teesit rasismista. MOD mainittu hyvänä puuttumisen tapana sivulla kaksi.