Intranet

Mikä MOD?

MOD - moninaisuus, oivallus, dialogi –toiminta tähtää yhdenvertaisuuden edistämiseen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Osaatko ruotsia? MOD-kurssit on alunperin kehitetty Ruotsissa ja niiden nimi kertoo Mångfald och Dialog ajatuksen lisäksi MODista eli rohkeudesta.

Koulutuksen periaatteisiin kuuluu ihmisoikeuksista nouseva ihmisen arvokkuus, moninaisuuden kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja kulttuurien moninaisuus.

MOD-koulutuksissa käytetään osallistavia menetelmiä. Tärkeässä roolissa on dialogisuus ja sen harjoittaminen. Työmenetelmiä ovat esim. keskustelut, aivoriihet, rooliharjoitukset ja vuorovaikutustehtävät. Koulutuksessa hyödynnetään myös kuvia, tarinoita ja lyhytfilmejä.

MOD on ryhmässä tapahtuvaa prosessinomaista työskentelyä, jossa käsitellään ryhmäläisten ajatuksia, tuntemuksia, ideoita ja oivalluksia suhteessa moninaisuuden teemoihin. 

  • MOD on sukellusta omiin ajatuksiin ja uskomuksiin.
  • MOD on ohjattua prosessinomaista työskentelyä, jossa ryhmäläiset kohtaavat omat ja toisten ajatukset, ennakkoluulot ja itsestäänselvyydet.
  • MOD on kutsu avoimeen vuoropuheluun ja kehittymiseen.

 

Alunperin MOD –koulutus on syntynyt nimenomaan vastauksena rasismiin, mutta sittemmin laajentunut koskemaan kaikenlaista moninaisuutta. Koulutusohjelma on syntynyt Ruotsissa. Suomesssa lisenssinhaltija on Evankelis Luterilaisen kirkon Kirkkohallitus. MOD-koordinaatiosta vastaa vastaa Seurakuntaopisto.

 

Tarvitsetko sinä MODia?

 


pdf liite

liitteessä ETNOn teesit rasismista. MOD mainittu hyvänä puuttumisen tapana sivulla kaksi.