Intranet

MOD – i många former

En MOD-utbildning kan genomföras på olika sätt, allt från korta MOD-presentationer och fortbildningsdagar till kurser där man bearbetar sina egna förhållningssätt och förbereder sig till att fungera i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom kan deltagarna genom att genomgå ett flerstegs kursprogram utbilda sig till MOD- instruktör.

 1. MOD grundkurs
 2. MOD fortsättningskurs
 3. MOD instruktörskurs

MOD är

Ett utbildningsprogram som genom gruppövningar, samtal och korta föreläsningar hjälper deltagarna att pröva sina värderingar, bli medveten om sina attityder och reaktioner samt bearbeta dessa.

Avsikten är inte att komma fram till rätt eller fel utan upptäcka fördomar, förstå konflikter, forma visioner och skapa modeller för ett jämställt samhälle.

MOD – har många metoder

 • Idéstormar
 • Forumspel
 • Korta föreläsningar
 • Gruppövningar
 • Rangordningsövningar
 • Tvärt om övningar
 • Dilemmasagor
 • Fyra hörn övningar


MOD – kan göra mycket

 • Få oss att upptäcka mångfaldens  möjligheter
 • Förhindra diskriminering
 • Ge verktyg till engagerande samtal
 • Hjälpa oss att förstå konflikter
 • Motverka rasism
 • Utveckla demokratin
 • Förstärka varje människas egenvärde
 • Hjälpa oss att arbeta med mänskliga rättigheter

MOD – kontakter

Koordinering av MOD-utbildningar och ledare:                                                                      

Sekreteraren för kyrkans invandrararbete
Kyrkostyrelsen
Tel. (09) 1802 410

MOD-hemsidorna på nätet: www.evl.fi/kkh/to/kdy/mod/

MOD instruktör
Anne Sandström
**@**